Vakaheim

Et samlingssted på Røyse på Ringerike dedikert til menneskelighet, personlig vekst, utvikling, oppvåkning og samskapelse.

Her tilbys det personlig veiledning og terapi, faste aktiviteter på kveldstid for personlig og relasjonell utvikling, i tillegg til jevnlig kirtan/mantrasang, og fordypningssamlinger innen både personlig utvikling og meditasjonsretreat/spirituell utvikling og oppvåkning.

Vi på Vakaheim er også del av to pågående podcast-serier:
Naturen i deg og meg – ærlige samtaler om relasjoner, forhold og menneskelig natur.
Furtebua – ærlige samtaler om menn og mannstematikk (del av mannfolk.org).

Nyhetsbrev

Hvis du har reklameblokkering, ser du ikke påmeldingsboksen her.

Kalender 2024

Januar
-Tirsdag 16/1 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel (hver tredje tirsdag) – kom uten påmelding
-Oppstart mannesirkel – hver tredje onsdag, datoer kommer (påmelding, lukket fast gruppe)
-Oppstart kvinnesirkel – hver tredje onsdag, datoer kommer (påmelding, lukket fast gruppe)
-Oppstart parsirkel – hver tredje onsdag, datoer kommer (påmelding, lukket fast gruppe)

Februar
-Tirsdag 6/2 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding
-Tirsdag 27/2 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding

Mars
-Fred-sønd 8-10/3: Helgeretreat for parutvikling– påmelding
-Tirsdag 19/3 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding

April
-Tirsdag 9/4 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding
-Fred-sønd 19-21/4: Meditasjonsretreat– påmelding
-Tirsdag 30/4 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding

Mai
-Tirsdag 21/5 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding
-Fred-sønd 24-26/5: Transformasjonsretreat – påmelding

Juni
-Tirsdag 11/6 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding

Juli/August
Planlagt feriestengt pt.

September
-Tirsdager: Kirtan/sangsirkel fortsette kl 19-20:30 hver tredje tirsdag
-Helg: Helgeretreat for parutvikling, dato kommer.

Oktober
-Tirsdager: Kirtan/sangsirkel fortsetter hver tredje tirsdag

November
-Tirsdager: Kirtan/sangsirkel fortsetter hver tredje tirsdag

Desember
-Tirsdager: Kirtan/sangsirkel fortsetter hver tredje tirsdag

Tekst/video

Hva tror du på?

Hva tror du på? Hva velger du å tro på? Og tror du det er sant? I denne videoen utforsker jeg hvorfor tro er så utrolig viktig. Ikke fordi det er sant, men fordi det styrer hvordan jeg møter livet og hva jeg opplever – og hvordan. Tro skaper avstand eller bringer sammen. Tro gir …

Kontakt

Vakaheim ligger på vakre Røyse mellom Hønefoss og Sundvollen, en knapp time fra Oslo sentrum. Drevet av Torstein Schiøtz Worren og Julie Maria Dahl.

Adressen er Gomnesveien 139, 3530 Røyse

Epost: kontakt@vakaheim.no

Mobil Torstein: 97079667

Mobil Julie: 46488648