Transformasjonsgruppe

Forstår du at du ikke lever ditt potensial? At du har misforståelser og feiltolkninger inni deg som kommer i veien for livet og relasjoner? At du har følelser og opplevelser inni deg som trenger rom for å bli kjent og uttrykt? At du «skjønner» på tankeplan, men at det skorter når det skal settes ut i livet? At du rett og slett kan bli en bedre versjon av deg selv? Da er transformasjonsgruppe noe for deg.

Transformasjonsgruppa på Vakaheim er en fast, lukket gruppe av deltakere som ønsker å endre seg selv. Transformasjon handler om å velge noe annet enn stagnasjon. Vi må åpne sinn og hjerte for at det bor mer inni oss enn det vi vet. Det bygger indre tillit, egenkjærlighet og tilhørighet. Og vi styrker evnen vår til kontakt, både innover og ikke minst til andre mennesker.

I denne gruppa vil vi ta i bruk mange ulike metoder for å utvide verktøykassen for egenutvikling; verktøy vi kan ta med oss videre i livet for å gjøre jobben selv. For i motsetning til fysisk trening der muskler og kropp svinner når vi ikke lenger bruker dem, er all reell indre endring permanent.

Praktisk info:
Vi møtes i fast, lukket gruppe hver tredje tirsdag kl 19-21 (ikke i skoleferier).
Oppstart tirsdag 5. mars 2024. Deretter 2. april, 23. april, 14. mai og 4. juni (samme klokkeslett 19-21). Ny gruppe settes opp fra september med mulighet for å fortsette for de som har vært med fra før.
Størrelse: 6-10 deltakere. Torstein og Julie fasiliterer sammen eller hver for seg.
Pris: Kr 2500 for de fem samlingene fram til sommeren (kr 500 per kveld). Betales i helhet i forkant med faktura.
Påmelding: På epost kontakt@vakaheim.no

Mer om transformasjonsgruppe:
Mye indre arbeid kan finne sted i alenehet og for egen maskin om dedikasjonen og viljen er der. Men ofte trenger vi hjelp og støtte av andre, både for å holde motivasjonen oppe og for at andre ser oss og holder oss ansvarlige. Ved å jobbe i gruppe, støtter vi og holder hverandre når vi kjenner på dype eller sårbare ting. Og vi kan kjenne oss igjen i andres prosesser og dermed finne både fellesskap og aksept. Dette er gull verdt for å få til reell endring i eget liv. Å forplikte oss til å jobbe med oss selv foran andre, gjør også at vi får mer styrke til å la handling følge ord. Og det beste med å jobbe i gruppe er at vi har en trygg ramme og samvær der vi kan bli sett og forstått. Altfor ofte utvikler vi strategier tidlig i livet for å skjule oss fra andre, holde en maske eller fasade, eller bruke løgn og manipulasjon for at andre skal se oss i et bedre lys. Men det har noen alvorlige konsekvenser for relasjonene og selvverdet vårt, og en gruppe lar oss øve på det motsatte i ufarlige omgivelser. Transformasjon inviterer oss til å kjenne mer frihet og ekhet i livene våre.

Vi vil lære mange ulike verktøy i gruppa slik som meditasjon og kontemplasjon, identifisering og sunne uttrykk av følelser, forståelse av stress og ekte hvile, grensesetting og sunn selvsentrering, kontakt med egen kropp og signaler, behovsforankret kommunikasjon, evne til å lytte og romme andres opplevelse og uttrykk, og å bli transparent og tilgjengelig for andre.

Alle deltakerne vil inviteres til å være i kontakt med egne ønsker og motivasjon for å delta i gruppa og til å være åpne om dette. Det vil være noe teori og samtale for å øke evnen til selvforståelse, men fokus vil være på aktiviteter og øvelser som gir erfaringsbasert læring. Det vil også bli gitt «lekser,» i betydningen at du vil bli bedt om å være oppmerksom på temaet vi har jobbet med i ukene etter samlingen og se hvordan det utspiller seg i eget liv. Du vil også bli bedt om å loggføre for din egen del for at det du erfarer og lærer får bedre mulighet til å sette seg i deg.

Og om du trenger ekstra støtte eller individuell veiledning, tilbyr både Julie og Torstein dette utenom. Se «Veiledning & terapi» i menyen.

For å delta i gruppa, er det viktig at du går en runde med deg selv først og kjenner om du er motivert og dedikert. Dersom du kun deltar på samlingene, men ikke tenker over det du har erfart i hverdagen, vil effekten være begrenset og du kan ikke oppleve noen transformasjon. For at dyp og reell endring skal være mulig, må du finne din egen forankring i deg selv i det, og det er det kun du som kan gjøre.