Livsveiledning & spirituell veiledning

Praktisk info
Timene (med Torstein Schiøtz Worren) varer fra én til halvannen time, vanligvis med tilpasning underveis avhengig av behov. De finner sted i «tempelet» på Vakaheim, et skjermet og vakkert rom med utsikt til hagen og skogen. Om personlig oppmøte ikke er mulig, kan også veiledning finne sted på nett. Det er imidlertid en fordel om vi har møttes i person først.

Pris: En time på 60 minutter koster kr. 750,- og 90 minutter koster kr. 1000,- som et introduksjonstilbud.
Betaling skjer fortrinnsvis med faktura, men annet kan avtales.
Avbestilling senest 24 timer før avtalt time for å ikke betale for timen.

Avtal time enten på epost eller sms til 97079667. Og ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om meg. Avtal da gjerne tidspunkt for samtale på sms.

Hva er livsveiledning?
Livsveiledning handler om å løfte blikket fra det umiddelbare til de store linjene. Hvor er livet mitt på vei akkurat nå? Og hvor vil jeg egentlig? Hva holder meg tilbake? Og hva er styrkene som driver meg framover og gir livet mitt mening?

For noen er det konkrete utfordringer og hindringer som trer fram som viktige på ulike tidspunkter i livet. For andre er det en slags grunnleggende mangel på mening retning eller innhold. For andre igjen opptrer en form for stagnasjon eller manglende utvikling. Alt dette kan bli synlig inni oss alene, eller relasjonelt og i møte med andre mennesker. Men uavhengig av hva vi tror årsakene er, så er vi fanget av våre egne erfaringer og fortid, som igjen lager rammer for hva vi kan forstå og hvordan vi tolker det som foregår.

For å sitere Gurdjieff: «Du er i fengsel. Hvis du ønsker å unnslippe fengselet, må du først forstå at du er i fengsel. Om du tror du er fri, kan du heller ikke unnslippe.«

Dette er ikke en mørk og dyster skjebne, men et grunnleggende psykologisk prinsipp om at alt vi opplever er tolkning. Og tolkning er som nevnt et resultat av våre tidligere erfaringer. Om vi for eksempel har vokst opp i omgivelser som er utrygge, vil vi svært lett tolke andre omgivelser som utrygge, og dermed kjenne på de relaterte ubehagelige følelsene til dette, resten av livet. Om det faktisk er utrygt eller ei, er ukjent og irrelevant for følelsene og fortiden vår.

Å avdekke strukturene i vårt eget fengsel og bli fri fra våre egne antakelser og det som er programmert inn i oss fra unnfangelsen og framover, er det vi kaller «selvutvikling.» Enkelte lærere og veiledere fremhever også at prinsippet nettopp er avlæring. Og svært mye i psyken vår kan endre seg over tid med villighet, tilstedeværelse og observasjon av våre egne tanke- og handlingsmønstre. Men det er til uvurderlig hjelp å få støtte i denne prosessen av noen som har gått veien før deg i seg selv, og som kan observere og utfordre strukturene som utgjør fengselet vi har bygget for oss selv. I våre mest grunnleggende misforståelser i livet, er det oss selv som er mest blinde for oss selv.

Det er viktig å presisere at det er du selv som sitter på dine egne svar. Veilederens rolle er således å peke deg nærmere fenomener og strukturer i deg selv, ikke å gi deg svar eller sannheter eller vite hva som er riktig for deg. Tvert i mot er hele poenget å styrke din egen evne til å navigere i ditt eget liv. Det endelige formålet med alle typer veiledning er dermed at du selv får bedre verktøy til å gjøre det på egenhånd i eget liv.

Hva er spirituell veiledning?
Spirituell veiledning skiller seg fra livsveiledning ved å gå enda dypere til verks selv om det er stor grad av overlapp mellom de to. Utgangspunktet er det samme, med at det primært er strukturene i det vi tror om oss selv og livet som står i veien for å se klarer og forstå mer. Men mens livsveiledning «nøyer seg» med å skape et liv som kan bli så godt som vi har forutsetninger for, handler spiritualitet om å bevege seg mot oppvåkning, et begrep som sikter til hva som skjer i oss når strukturene i fengselscellen vår faller vekk og mulighetene for å opprettholde illusjoner og misforståelser blir permanent svekket. Fenomenet fører til at man begynner å se gjennom alt rundt seg og forstå hvordan verden og livet egentlig henger sammen. I motsetning til religion, som søker å etablere, definere og avgrense hva som er sant og ikke, fører oppvåkning til det alle mystiske tradisjoner søker, som er erkjennelse av hvem man egentlig er; ikke individed, men Kilden.

Utgangspunktet i spirituell veiledning er alltid mennesket, fordi det er vår identifikasjon med alt det menneskelige i oss som er byggematerialet i cellen. Men retningen er mot Totalen, mot det som forener alt. Og prosessen er derfor mer dyptgripende, radikal og alltid forbi det sinnet kan forestille seg.

Samtidig er hver og en av oss på vår individuelle reise og med hver vår rolle i mosaikken. Og det er din rolle og din vei som er fokus for veiledningen. Det er å bli mer av seg selv og det man er her for, som vi beveger oss mot. Torstein, som veileder, kan skimte potensial og hindre, men det er du som må gjøre jobben, mobilisere modighet, og tørre å se innover med ærlighet og åpenhet. Dedikasjon og villighet er de viktigste faktorene for reell utvikling.

Og hvor akkurat du skal og hvordan utviklingen vil forløpe for deg, er unikt. Det er dine unike gaver og rollen ditt liv skal fylle i mosaikken som avgjør hvordan det vil se ut og kjennes. Men at strukturer og sannheter faller vekk, kommer vanligvis med en enorm opplevelse av frihet (og eventuelt forbigående høydeskrekk) og klarhet, og ettersom misforståelsene stilner inni oss, blir mer og mer informasjon tilgjengelig. Vi blir mye bedre på å forstå livet og andre mennesker fordi strukturene som styrer alt og alle blir synlige. Og når vi forstår, kan vi heller ikke dømme. Vi blir mer ydmyke, fleksible og kloke, og samtidig blir vi sterkere, mer uavhengige og ser gjennom manipulasjon og usannheter.