Kroppsorientert psykoterapi

Praktisk informasjon
Timene med Julie vil vare mellom én og halvannen time alt etter behov. Dette vil bli bestemt før timen begynner, men med mulighet for evaluering underveis. Timene finner sted på Vakaheim i ‘tempelet’ der vi har tilgang til et konfidensielt rom med rom for utforsking og bevegelse og utsikt ut til hagen/skogen.

Jeg anbefaler å starte med fire timer med maks to uker mellomrom for å bli kjent, skape flyt, bevegelse og fremgang i terapien. Deretter tar vi en evaluering rundt hvordan det går, om eventuelle endringer av mål og andre nødvendigheter. 

Pris: En time på 60 minutter koster kr. 1000,- og 90 minutter kr. 1300,-
Veiledningspakke: 5 timer à 60 minutter kr 4100,- / 5 timer à 90 minutter kr 5300,-
Betaling skjer fortrinnsvis med faktura, men annet kan avtales.
Avbestilling senest 24 timer før avtalt time for å ikke betale for timen.

Avtal time enten på epost eller sms til 46488648. Og ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om meg. Avtal da gjerne tidspunkt for samtale på sms.

Hva er kroppsorientert psykoterapi?
Kroppsorientert psykoterapi er en form for terapi med kroppsorienterte tilnærminger som bruker psykodynamiske konsepter til å forstå hvordan det som skjer her og nå i det terapeutiske forholdet og andre relasjonelle dynamikker, kan gi informasjon om personlige opplevelser fra fortiden. Dette kan være ting som tilknytningsstil, traumer, sår, forsvarsmekanismer, kompensasjonsmekanismer, tankemønstre, overlevelse osv. Uten å dvele på fortiden, blir informasjonen brukt til å bearbeide og lege det som er stagnert, gjemt og undertrykt, og med metoder basert på utforsking, nysgjerrighet, kreativitet og bevegelse i trygge rammer, tilstedeværelse, sensitivitet og ubetinget aksept og kjærlighet. Målet er å skape mer bevissthet, ikke å fikse.

Terapiformen følger klientens behov, kapasitet og rytme, mens jeg er der for å støtte, hjelpe med å se det som ikke vil bli sett og å skape mer innsikt i eget vesen. Jeg jobber mye med det ‘indre barnet’ i klienten, som er den delen av mennesket som bærer på rå følelser og emosjoner fra barndommen som ofte omhandler opplevelser slik som å ikke bli sett, hørt, anerkjent eller elsket, i tillegg til de mer rene, uskyldige og barnlige delene ved selvet som lekenhet, nysgjerrighet, åpenhet, sårbarhet og kreativitet, som vi også behøver som voksne. Jeg ønsker å både skape mer bevissthet og styrke de unike gavene hos klienten og hjelpe klienten med å komme nærmere sin egen kjerne, autentisitet og vei i livet gjennom å skape bevegelse i det som er stagnert, blokkert og undertrykt.

I samarbeid med hva klienten er komfortabel med, vil jeg bruke somatisk utforsking (utforske kroppslige mønstre, energier og emosjoner), bevegelse og berøring for å avdekke det mer ubevisste, kroppslige og energetiske. Dette skaper mer helhetlig egenforståelse, integrering, bevissthet både mentalt og kroppslig, trygghet i nervesystemet, og det gir muligheten til å gå dypere enn det man kan med bare det verbale. Ved å jobbe psykosomatisk, vil koblingen mellom kropp og sinn bli styrket, stagnerte følelser i kroppen får tilstedeværelse og rom, psykosomatiske symptomer og vondter blir møtt, utrygghet får kjenne på trygghet, og det gir kroppen en mulighet til å kommunisere sin visdom. Det vil blant annet styrke klientens mulighet til selvregulering. Jeg bruker teknikker fra bevegelsesanalyser (Kestenberg Movement Analysis og Laban Movement Analysis), somatisk utforsking, samt feedback i meg selv fra dyp tilstedeværelse i øyeblikket i møtet med klienten. 

Hvem er dette for?   
Dette er for alle som er interessert i å lære mer om seg selv, ønsker å bearbeide sår og traumer fra fortiden, føler seg stagnert, låst, forvirret, deprimert eller engstelig, eller som er villig til å gå dypere i seg selv. 

Det er viktig for meg å poengtere at jeg følger klientens behov, fart og kapasitet, samtidig som jeg utfordrer og konfronterer for å skape vekst og bevegelse.

Hvis du er interessert, vil vi først ha en uforpliktet samtale hvor du kan fortelle litt om deg selv, om eventuelle utfordringer, hva du ønsker å oppnå, om forventninger og mål. Og jeg vil fortelle litt om meg og hvordan jeg jobber slik at vi begge kan kjenne på kjemien oss i mellom og om vi ønsker å fortsette sammen. 

Hvordan ser en time ut?
Timen vil alltid begynne med en innsjekk for å skape bevissthet til det som er levende i deg akkurat her og nå og for å skape kontakt mellom deg, meg og rommet. Og jeg vil guide deg i å lande i øyeblikket for å skape tilstedeværelse og trygghet for nervesystemet for å gjøre det mer i stand til å åpne opp. Deretter vil tiden bli brukt til å utforske og kommunisere både verbalt og ikke-verbalt, og timen vil avslutte med å integrere det som har blitt utforsket. Jeg fokuserer alltid på å avslutte med trygghet og ivaretakelse for å respektere og romme det sårbare og skjøre.

Jeg er medlem av NODAK – Norsk forening for danseterapi og kreative kroppsuttrykk og The Association for Dance Movement Psychotherapy UK, og følger deres etiske retningslinjer rundt blant annet vurderinger, kompetanse, kvalitet, målsetting, taushetsplikt, fortrolighet, ansvar, trygghet, rammer og grenser.