Parsirkel

«Enhver mann trenger en mannssirkel, enhver kvinne trenger en kvinnesirkel, og ethvert par trenger en parsirkel.»

En sirkel er en måte å komme sammen på i likeverdighet, tilstedeværelse, respekt og støtte. Akkurat som manns- og kvinnesirkler, er formålet med en parsirkel å ha en jevnlig gruppe og møtes i som par for å snakke om, dele og å høre hverandres erfaringer med å være par.

Praktisk info:
Vi møtes i fast, lukket gruppe hver 3. onsdag kl 19-21 (ikke i skoleferier).
Oppstart 20. mars 2024. Deretter 17. april, 15. mai og 5. juni (samme klokkeslett 19-21). Gruppen fortsetter fra september med mulighet for å ta inn nye par om vi har plass.
Størrelse: 3-4 par i tillegg til Torstein og Julie (som er fasilitatorer, men også deltakere).
Pris: Kr 2800 per par for de fire samlingene fram til sommeren (kr 350 per person per kveld). Betales i helhet i forkant med faktura.
Påmelding: På epost kontakt@vakaheim.no

Mer om parsirkel og parutvikling:
Å være par er både noe av det mest fantastiske og støttende vi kan oppleve i livet, men samtidig noe av det mest utfordrende og opprivende. I de aller nærmeste relasjonene våre blir våre dypeste mønstre og vaner spilt ut. Både vår største kjærlighet, men også vår største smerte, blir ofte aktivert. Har vi en tilstedeværende partner, kan vi ikke gjemme oss eller late som. Og når vi gjør det, blir det ofte konflikt eller friksjon.

En parsirkel er en skreddersydd ramme for å møtes i trygge og fastsatte rammer som er tilrettelagt for å ha gode og konstruktive møter med andre par. Her kan vi oppleve at vi alle har mange av de samme opplevelsene og de samme utfordringene, men kanskje helt ulike måter å forholde oss til dem på. Å få dele og høre andre i en parsirkel er støttende. Og å kunne ha reelle samtaler med andre om hvordan vi kan møte og forholde oss til vanlige parttematikker, virker utviklende. Torstein og Julie er vant til å lede sirkler og veileder oss fra egen erfaring og forståelse.

Klarer vi å balansere sammenhet og egentid? Får vi den støtten vi trenger? Håndterer vi konflikt på en konstruktiv måte som gjør at samlivet blir bedre over tid? Klarer vi å uttrykke de relle behovene våre og bli forstått i dem? Opplever vi å bli lyttet til og å lytte til den andre? Klarer vi å opprettholde tiltrekning og intimitet over tid? Hvordan håndterer vi vanskelige følelser som misunnelse og sjalusi?

Vakaheim er dedikert til pararbeid og parutvikling. I vår erfaring er samlivet med et annet menneske en direkte invitasjon til å se nærmere på seg selv og våre egne relasjonelle styrker og svakheter. Når vi er dedikert til ekte samvær og sårbar tilgjengelighet for partneren vår, skjer det dyp personlig utvikling og reell menneskelig vekst. Partneren vår kan være et direkte speil og den beste støtten vi kan ha i livet, men det krever dedikasjon, mot, tilgjengelighet og ikke minst en vilje til å lære og lytte.

Julie og Torstein har også en pågående podcast om relasjoner, parutvikling og intimitet i Naturen i deg og meg.

I tillegg til parsikler tilbyr vi på Vakaheim privat parveiledning og parutviklingsretreat (helg).