Parsirkel

«Enhver mann trenger en mannssirkel, enhver kvinne trenger en kvinnesirkel, og ethvert par trenger en parsirkel.»

En sirkel er en måte å komme sammen på i likeverdighet, tilstedeværelse, respekt og støtte. Akkurat som manns- og kvinnesirkler, er formålet å ha en jevnlig gruppe og møtes i som par for å snakke om å høre andres erfaringer med alle mulige temaer om hva som skjer i vår intime relasjon.

Vakaheim tilbyr påmelding til fast, lukket gruppe ledet av Julie og Torstein fra og med januar 2024. Mer informasjon kommer.