Om Vakaheim

Vakaheim på Røyse, femten minutter fra Hønefoss og en time fra Oslo, er et senter og samlingssted dedikert til personlig vekst, utvikling og oppvåkning.

Navnet er utledet fra det norrøne vak(r) som er ett av Odins tilnavn som betyr våken, vekkende, årvåken, modig og standhaftig.

På Vakaheim tilbyr Torstein og Julie kurs, veiledning, terapi og samlinger. Samtidig er det et sted for samskapelse der andre kan tilby egne aktiviteter. Det er mulighet for overnatting for omtrent 15 personer.

Vakaheims fokus er det følgende:

Personlig vekst: Aktiviteter, veiledning og terapi som fremmer selvutvikling, selverkjennelse og utvikling mot den jeg virkelig er og hvordan jeg kan utfolde det jeg er her for i dette livet. Hva ønsker jeg ikke å se på i meg selv? Hva vet jeg som jeg ikke ønsker å vite? Hvordan gjemmer jeg meg fra det som bes om fra meg dypt i hjertet mitt? Hvordan holder skyld, skam og dårlig samvittighet meg tilbake fra å leve og være mitt autentiske selv?

Relasjons- og pararbeid: De nærmeste relasjonene våre er de mest utfordrende. Her kan vi ikke gjemme oss eller unngå det vi har med oss fra tidligere i livet i å komme til uttrykk i oss selv og mot andre. Og vi trenger alle støtte og hjelp til å forstå hvordan vi kan bli bedre på å kommunisere, forstå og bli forstått; alt for at våre relasjonelle liv skal bli lettere og mer nærende. Terapi og utvikling for par er viktig, og vi skulle ønske at alle par fikk hjelp til å forstå og håndtere friksjonen som naturlig oppstår i intime relasjoner før dårlige vaner setter seg og avstanden begynner å vokse. Se/hør vår podcast Naturen i deg og meg om relasjoner.

Mannsarbeid: Menn trenger brødre. Menn trenger støtte. Og menn trenger å bearbeide uforløste hendelser fra liv og oppvekst i trygge omgivelser. Og mest av alt trenger menn å finne kanaler for å lære og uttrykke sunn maskulinitet og kraft for å være en positiv faktor i livet og forbilde for maskulin modenhet.
Se/hør podcasten Furtebua som Torstein lager med Anders Wilmann som del av mannfolk.org .

Kvinnearbeid: Alle kvinner trenger søstre og modne kvinnelige relasjoner for å bli støttet og speilet. I stedet for kvinner som konkurrerer eller underminerer hverandre, søker vi å utvikle sunne uttrykk og utforske hva det vil si å være kvinne i fora uten menn. Hvordan utvikle seg til å bli en trygg kvinne som kan stå for seg selv i verden?

Spirituell oppvåkning: Utenfor tankenes og følelsenes virkelighet og selvforståelse, er et lys som er mye større enn individet. Når identifikasjonen med den begrensede personen og egen historie slipper, er friheten nær grenseløs og kraften til å skape endring markant. Dette er det spiritualitet og åndelighet i brunn og grunn handler om. Hvordan kan jeg harmonere det jeg er med det absolutte?

Spirituell hengivelse: Å feire, å være takknemlig og å gi seg selv hen til det som er større enn seg selv… Dette er et kraftig verktøy for å harmonere med med livet heller enn å være i konflikt med det. Hengivelse er en posisjon og en holdning i livet, og kan trenes gjennom aktiviteter og refleksjon. Vakaheim tilbyr kirtan/sangsirkel som en spesifikk metode for å gi seg selv hen til kilden i oss selv. På sikt er det ønske om å skape sirkel basert på norrønt sjamanistisk uttrykk med samme intensjon.

Meditasjon: Øvelse og praksis i å flytte oppmerksomheten fra tolkninger og mental aktivitet til hva som faktisk foregår i meg selv, og ikke minst til den bakenforliggende indre stillheten som er kilden til den jeg faktisk er.

Samskapelse: Det er i møte med andre mennesker jeg får speil på hvem jeg er. Og det er i møte med andre at jeg blir inspirert, invitert og utfordret til å tre fram i meg selv og som meg selv. Her er invitasjonen å bli mer ærlig, mer sårbar, mer tydelig, mer livskraftig og mer ekte i samvær og samspill med andre som er dedikert til det samme.

Bevegelse: Kroppen lagrer alle tidligere hendelser som setter seg som vondter og begrensninger. Men den er også en portal for frigjøring og ekte uttrykk. Gjennom å slippe kroppen fri, lærer jeg også å bli fri i mitt indre, enten det er gjennom yoga, dans, stemmebruk eller aktiviteter og workshops som utfordrer oss til å uttrykke kroppen.

Livsstyrketrening: Et samlingsbasert kurs basert på mindfulness utviklet på Diakonhjemmet i Oslo (livsstyrketrening.no). Kurset bruker mange ulike kreative metoder for selvutforskning og styrking av individet, og er et fantastisk verktøy for å avdekke alle måtene jeg begrenser og legger bånd på meg selv i livet mitt.
I samarbeid med Anine Akre.