Om Julie

Julie Maria Dahl er psykoterapeut med kroppsorienterte tilnærminger, i tillegg til kursholder innenfor livstemaer, personlig utvikling, traumearbeid og relasjonstematikk. Hun har en dyp interesse, respekt og forståelse for de ulike menneskelige opplevelsene av det emosjonelle, det mentale og det kroppslige, og hvordan de alle henger sammen og påvirker hverandre. Hun interesserer seg spesielt for det dype og ukjente i oss, det sårbare, gjemte, smertefulle og ville, der alt bunner i kjærlighet og frihet. I tillegg har hun en egen forkjærlighet for å arbeid med kvinnetematikk og det feminine i tilværelsen og det spirituelle. Hun er forankret i det som er større enn seg selv og søker hele tiden å utvikle seg selv og avdekke alt som ikke er autentisk og ekte.

Som terapeut har Julie en særdeles evne til å gå dypt inn i de menneskelige opplevelsene og hjelpe til å hente fram alt fra styrker og ferdigheter til sår og traumer. Hun har erfaring med å jobbe med alle grupper og alle aldre, inkludert barn og eldre uten verbalt språk og fullstendig kognisjon, og bruker gjerne kropp og bevegelse for å skape kontakt og forløsning. Hun har dyp forståelse, dyp empati og dyp omsorg for alt det sårbare i det menneskelige, og en gave i å tilnærme seg og jobbe med de virkelig vanskelige opplevelsene og sårene i menneske. Hun er spesielt egnet for å hjelpe til å åpne opp det som er blokkert og avstengt gjennom sensitivitet og omsorg.

Julie Maria har en master i dans- og bevegelsespsykoterapi fra Goldsmiths college i London, og en bachelor i moderne dans. Hun har utforsket uttrykksformen gjennom forskjellige medier og tverrfaglig samarbeid med en interesse for dypere kontaktskaping med seg selv og naturen med en forankring i den menneskelige opplevelsen av sårbarhet, følelser og nysgjerrighet. Hun har jobbet innen psykisk helse med både barn og eldre, og har blant annet utforsket arbeidet med eldre mennesker og deres reise med død, avskjed og avslutninger. Gjennom erfaring og kunnskap har Julie Maria en dyp forståelse for integrering av det mørke og det lyse, smerte og kjærlighet, traumer og visdom, og det feminine og maskuline.