Mannssirkel

«Enhver mann trenger en mannssirkel, enhver kvinne trenger en kvinnesirkel, og ethvert par trenger en parsirkel.» (mannfolk.org)

En sirkel er en måte å komme sammen på i likeverdighet, tilstedeværelse, respekt og støtte, og med opplevelsen av at andre menn kan være ekte brødre og likesinnede. Få menn har opplevd hva dette vil si, og hvor verdifullt det er for en selv som mann, før man har deltatt i organisert mannsarbeid eller mannssirkler.
Nøkkelord for oss menn er ansvar, autentisitet, engasjement, integritet og lederskap.

Praktisk info:
Vi møtes i fast, lukket gruppe hver 3. onsdag kl 19-21 (ikke i skoleferier).
Oppstart 6. mars 2024. Deretter 3. april, 24. april, 22. mai og 12. juni (samme klokkeslett 19-21). Gruppen fortsetter fra september med mulighet for å ta inn nye menn om vi har plass.
Størrelse: 4-8 deltakere i tillegg til Torstein (som er fasilitator, men også deltaker).
Pris: Kr 2000 for de fem samlingene fram til sommeren (kr 400 per kveld). Betales i helhet i forkant med faktura.
Påmelding: På epost kontakt@vakaheim.no

Mer om mannssirkler og mannsarbeid:
Altfor mange menn går gjennom livet uten nære vennskap eller mennesker å kunne dele de mest sårbare og utfordrende opplevelsene vi har med. Og mange av oss har kun opplevd nærhet med kvinner, mens menn ofte blir unnvikende eller avvisende i møte med personlige temaer enten de svarer med «gode råd,» kødding eller «kan du ikke bare…»

Og selv om vi er så heldige å ha nære mannlige venner vi kan snakke med, er mannssirkel likevel noe eget fordi deltakerne møter med dedikasjon til å ta oss selv og andre menn på alvor og skape støtte i det vi opplever. Og du bestemmer selv om du ønsker ærlig refleksjon av de andre, eller om du kun vil bli hørt og sett. Videre er sirkelen veiledet av Torstein som har lang erfaring med mannsarbeid og har brukt mye tid på å både forstå styrkene og utfordringene vi menn står overfor både innad og utad. Sirkelen har trygge rammer for å kunne være seg selv uten masker fasade, og for å finne sin egen individuelle vei i å være mann.

Vi menn har ofte blitt avvist i følelsene våre i oppveksten, noe som har lært oss å «skru av,» trekke oss unna og undertrykke våre indre liv. Vi er fra naturens side skrudd sammen litt annerledes enn kvinner, men få av oss har hatt trygge, emosjonelt intelligente menn i nær krets eller omgivelsene våre som har kunnet fungere som rollemodeller for oss. Dette fører til manglende egenforståelse og mye friksjon med kvinner. Videre har vi ofte ikke lært sunn grensesetting, konstruktiv kommunikasjon eller å utvikle sunn maskulinitet som gjør oss til en konstruktiv kraft i eget liv, i familien og i samfunnet forøvrig. Det er dette mannsarbeid gir oss muligheten til.

Vakaheim er dedikert til mannsarbeid, og Torstein er del av Mannfolk.org som bygger seg opp som en forening som holder aktiviteter, inspirerer og videreformidler aktiviteter innen mannsarbeid i Norge. Vi har også mange gratis ressurser til dem som ønsker å starte sin egen gruppe/sirkel.

Torstein deltar også i pågående podcast Furtebua som har ærlige og sårbare samtaler om alt som har med menn å gjøre.