Mannesirkel

«Enhver mann trenger en mannesirkel, enhver kvinne trenger en kvinnesirkel, og ethvert par trenger en parsirkel.»

En sirkel er en måte å komme sammen på i likeverdighet, tilstedeværelse, respekt og støtte. Og med likesinnede og brødre.

Altfor mange menn går gjennom livet uten nære vennskap der de mest sårbare og utfordrende opplevelsene og sidene ved oss selv ikke kan deles. Og mange av oss har kun opplevd å kunne gjøre dette med kvinner. Selv med nære venner og en god partner, er likevel en mannssirkel noe eget fordi vi møtes i dedikasjon til å gi oppmerksomhet til det som betyr noe og det som er viktig som mann. Og vi møtes med rammer og ledelse som er ment å skape mest mulig trygghet og mulighet til å kjenne og dele sammen. Som menn og med menn.

Vakaheim er dedikert til mannsarbeid og Torstein er del av Foreningen mannfolk som bygger seg opp som en organisasjon som holder aktiviteter, inspirerer og videreformidler aktiviteter innen mannsarbeid i Norge. Vi har også mange gratis ressurser til dem som ønsker å starte sin egen gruppe/sirkel.

Vakaheim tilbyr påmelding til fast gruppe fra og med januar 2024. Mer informasjon kommer.

Torstein deltar også i pågående podcast Furtebua som har ærlige og sårbare samtaler om alt som har med menn å gjøre.