Kvinnesirkel

«Enhver mann trenger en mannssirkel, enhver kvinne trenger en kvinnesirkel, og ethvert par trenger en parsirkel.»

En sirkel er en måte å komme sammen på i en samværsform som er dedikert til ekthet, autentisitet, støtte, likeverdighet, tilstedeværelse og alt vi kvinner trenger å snakke om. Og på en sunn og trygg måte uten sammenligning, konkurranse eller kritikk.

Vakaheim tilbyr påmelding til fast gruppe ledet av Julie fra og med januar 2024. Mer informasjon kommer.