Kvinnesirkel

«Enhver mann trenger en mannssirkel, enhver kvinne trenger en kvinnesirkel, og ethvert par trenger en parsirkel.»

En sirkel er en måte å komme sammen på i en samværsform som er dedikert til ektehet, autentisitet, sårbarhet, støtte, likeverdighet, tilstedeværelse og alt vi kvinner trenger å snakke om og kjenne på. Og på en sunn og trygg måte uten sammenligning, avvisning, konkurranse eller kritikk.

Nyhet: Kvinnesirklene er nå åpne, og man trenger ikke å komme på alle. Påmelding på epost senest 24 timer før.

Praktisk info:
Vi møtes hver 3. onsdag kl 19-21 (ikke i skoleferier).
Oppstart 13. mars 2024. Deretter 10. april, 8. mai og 29. mai (samme klokkeslett 19-21). Gruppen fortsetter fra september med mulighet for å ta inn nye kvinner om vi har plass.
Størrelse: 4-8 deltakere i tillegg til Julie (som er fasilitator, men også deltaker).
Pris: Kr 1600 for de fem samlingene fram til sommeren (kr 400 per kveld). Betaling gjennom Vipps ved ankomst.
Påmelding: På epost kontakt@vakaheim.no

Mer om kvinnesirkel og kvinnearbeid:
I kvinnesirkel her på Vakaheim vil vi utforske dypet av det å være kvinne: hvordan er min naturlige opplevelse av å være kvinne? Hvordan kan vi sammen romme opplevelsen av det å være kvinne og alt det har å tilby?

Vi vil gå inn i dypet av det å være kvinne. Vi skal utforske og kjenne på kvinnekraften og urkvinnen i oss. Vi skal dykke inn i det som vi ofte ikke tillater oss å kjenne på, som sinne, kraft, seksuell energi, intensitet og kaos. Vi skal utfordre og gå forbi de sosiale og individuelle blokkeringene, som “flink pike”, skam, avvisning, dømming og alt som ikke tillates. 

Over tid skal vi sammen bygge og etablere tryggheten til å kunne kjenne på, utfordre og utforske dette. Vi skal skape et søsterskap som rommer, tillater og støtter. Vi skal kjenne på spekteret av følelser, reaksjoner, holde space for oss selv og andre, bevege oss inn i det kroppslige og kreative, dele og vise, og ikke minst leke! Vi skal jobbe oss gjennom det som måtte komme opp av frykt, dømming, avsky og skam, og skape et empatisk og støttende rom som inviterer til det frie. Dermed er det også viktig å jobbe mot å utvikle eierskap og ansvar for det man kjenner på og det som er sin egen individuelle opplevelse for ikke å legge skylden over på andre. Det er da fellesskapet av trygghet kan etableres og følelser får lov til å flyte og bevege seg!

Her skal vi gi slipp på ideen av hvordan noe skal se ut eller føles, og heller leke oss med den faktiske opplevelsen av nuet. Ingen tidligere erfaring fra kvinnesirkel er nødvendig. Her er alle velkomne, fordi det eneste som er viktig er tillatelsen til å kjenne på det som faktisk er levende i oss! Det eneste som etterspørres er nysgjerrighet, oppmøte og dedikasjon.

Julie brenner for å skape trygge rom der kvinner kan kjenne på den ville kraften som er naturlig iboende i oss som kvinner. Urkraften er ofte skambelagt, “ikke lov”, gjemt og kan til og med være totalt ukjent. Dermed ønsker Julie å skape rom som tillater å kjenne på denne kraften, for det er her friheten i det å være kvinne ligger.