Kalender 2024

Januar
-Tirsdag 16/1 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel (hver tredje tirsdag) – kom uten påmelding
-Oppstart mannesirkel – hver tredje onsdag, datoer kommer (påmelding, lukket fast gruppe)
-Oppstart kvinnesirkel – hver tredje onsdag, datoer kommer (påmelding, lukket fast gruppe)
-Oppstart parsirkel – hver tredje onsdag, datoer kommer (påmelding, lukket fast gruppe)

Februar
-Tirsdag 6/2 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding
-Tirsdag 27/2 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding

Mars
-Fred-sønd 8-10/3: Helgeretreat for parutvikling– påmelding
-Tirsdag 19/3 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding

April
-Tirsdag 9/4 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding
-Fred-sønd 19-21/4: Meditasjonsretreat– påmelding
-Tirsdag 30/4 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding

Mai
-Tirsdag 21/5 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding
-Fred-sønd 24-26/5: Transformasjonsretreat – påmelding

Juni
-Tirsdag 11/6 kl 19-20:30: Kirtan/sangsirkel– kom uten påmelding

Juli/August
Planlagt feriestengt pt.

September
-Tirsdager: Kirtan/sangsirkel fortsette kl 19-20:30 hver tredje tirsdag
-Helg: Helgeretreat for parutvikling, dato kommer.

Oktober
-Tirsdager: Kirtan/sangsirkel fortsetter hver tredje tirsdag

November
-Tirsdager: Kirtan/sangsirkel fortsetter hver tredje tirsdag

Desember
-Tirsdager: Kirtan/sangsirkel fortsetter hver tredje tirsdag