Psykoterapeutisk kroppsliggjøring for barn

Praktisk info
Timen (med Julie Maria Dahl) vil vare en klokketime (med mulighet for kortere tid etter barnets behov og kapasitet) i ‘tempelet’ på Vakaheim. Et lukket, romslig og trygt rom. Jeg anbefaler å begynne med fire timer med en ukes mellomrom, for å gi tid til å bli kjent, skape trygghet og flyt, og for å identifisere barnets utvikling og behov. Dette er etterfulgt av en evaluering med barnet og barnets foreldre om eventuelle endringer. Ettersom det er viktig med forutsigbarhet og tydelig kommunikasjon for barnet, vil timene bli satt på samme tid og på samme dag for hver gang om mulig. Formatet på timen vil også være likt hver gang.

Pris: En time på 60 minutter koster kr. 750,- som et introduksjonstilbud.
Betalings skjer fortrinnsvis med faktura, men annet kan avtales.
Avbestilling senest 24 timer før avtalt time for å ikke betale for timen.

Vi vil først ha en uforpliktende samtale med barnet og barnets foreldre for å bli kjent, prate om barnets eventuelle utfordringer, foreldres ønsker, forventninger og mål, om dette er noe barnet vil og ønsker selv, og jeg vil fortelle litt om meg, hvordan jeg jobber og hva som kan forventes. Om vi bestemmer oss for å fortsette terapien, vil vi deretter gå gjennom kontrakter, rammer og grenser. Deretter vil terapitimene være med barnet og meg uten foreldre, med jevne samtaler/møter med foreldre utenom terapitimene. 

Avtal time enten på epost eller sms til 46488648. Og ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om meg. Avtal da gjerne tidspunkt for samtale på sms.

Hvem er dette for?
Psykoterapeutisk kroppsliggjøring for barn er egnet for alle barn ettersom det på en ikke-truende måte støtter barnets naturlige utvikling og hjelper barnet med å kjenne på mer trygghet og kreativitet. Terapiformen er spesielt hjelpsomt for barn med traumer, angst, numbing/depresjon, forvirring, stor grad av frykt eller sinne, utagering, mangel på lekenhet og andre bekymringer for barnets helhetlige helse og livskvalitet.   

Hva er psykoterapeutisk kroppsliggjøring for barn?
Psykoterapeutisk kroppsliggjøring for barn er en én-til-én terapiform med meg (terapeut) og barnet som utforsker barnets tilknytningsstil gjennom det psykiske og kroppslige. Terapiformen bruker kunnskap fra psykodynamiske konsepter og bevegelsesanalyser som Kestenberg Movement Analysis, som er en omfattende analyse om barns kroppslige utvikling i forhold til den mentale/psykiske utviklingen. Målet er å støtte og legge til rette for barnets mentale og kroppslige utvikling ved å identifisere hvor barnet er i sin utviklingsprosess og der det er eventuell brist, stagnasjon og blokkering i utviklingen og eventuelle traumer. Dette identifiserer jeg gjennom barnets verbale og ikke-verbale kommunikasjon. Andre mål er å skape mer trygghet, bevissthet og tilstedeværelse hos barnet. Terapiformen er ikke for å se etter “feil” eller “fikse”, men å på en støttende, kjærlig og sensitiv måte gjennom barnets språk, kreativitet, bevegelse og lek støtte barnets utvikling, tilknytning og trygghet i seg selv og relasjonelt. Jeg skreddersyr terapien etter barnets alder, behov, kapasitet og foreldres ønsker, forventninger og mål. Terapien bruker en personsentrert tilnærminsmodell, som betyr at terapien følger personens/barnets behov og kapasitet for egen vekst og utvikling, mens terapeuten sin rolle er å skape et ikke-dømmende og ikke-truende miljø for trygg utforsking som støtter og bygger under det som allerede er tilgjengelig.

Timene vil alltid være med barnet og meg, uten foreldre, grunnet konfidensialitet, tillitsbygging, trygghet og for at kommunikasjonen skal komme direkte fra barnet. Her vil jeg poengtere at terapien er i samarbeid med foreldre og at viktig kommunikasjon vil deles. Derfor vil det avtales jevnlige samtaler/møter med foreldre.

Hvordan ser en time ut?
Timen vil begynne med å gi barnet muligheten til å kommunisere hvordan han/hun/hen har det enten verbalt eller ikke-verbalt, deretter etterfulgt av trygg og sensitiv utforsking, lek, kreativitet og bevegelse, og vil avslutte med avslapning og integrering av timen.

Jeg er medlem av NODAK – Norsk forening for danseterapi og kreative kroppsuttrykk og The Association for Dance Movement Psychotherapy UK, og følger deres etiske retningslinjer rundt blant annet vurderinger, kompetanse, kvalitet, målsetting, taushetsplikt, fortrolighet, ansvar, trygghet, rammer og grenser.