Transformasjonsretreat (helg)

Transformasjonsretreat er en helg skreddersydd for personlig vekst og utvikling der målet er å bli en bedre og mer fullstendig versjon av deg. Dette skjer gjennom mer selvinnsikt og forståelse av hva som driver deg og hva som holder deg tilbake, å utvikle evne til å bli mer transparent og ærlig og hvordan du kan kommunisere bedre med omverden, å harmonere ditt indre med det du holder høyest i livet ditt, og gjennom å gå fra impuls/inspirasjon til handling… Det handler rett og slett å bli mer autentisk og mer seg selv. Og det er bare du som kjenner hvor du skal, men vi kan støtte deg i prosessen.

Praktiske detaljer
Tid: Fra fredag 24. mai kl 18 til søndag 26. mai kl 17.
Sted: Vakaheim på Røyse, en time fra Oslo (se nederst på siden for detaljer).
Transport: Om du kommer med offentlig transport, arrangerer vi henting på Vik som er nærmeste bussholdeplass når man kommer fra Oslo.
Hvem: Alle, men krever indre dedikasjon og vilje. Aldersgrense 18 år.
Størrelse: Ca 10 deltakere. Torstein og Julie fasiliterer sammen og hver for seg.
Overnatting: På delte soverom eller madrass/sofa andre steder i huset (mulig å sove hjemme for lokale deltakere).
Enkle måltider: Kveldsmat fredag, tre måltider lørdag, frokost og lunsj søndag. Tilrettelegging for intoleranser osv. Maten kommer fra catering.
Pris: kr 4100,- per person.

Påmelding: på epost til kontakt@vakaheim.no (vi vil be deg om litt grunnleggende info om deg selv for å bedre kunne skreddersy helgen til deltakerne)
Betaling: Depositum kr 1500,- per person ved påmelding, og betaling av restbeløpet én måned før helgen. Ved sykdom dokumentert ved legeerklæring refunderes pengene minus depositum pga. utgifter til planlegging og mat.

Mer om transformasjonsretreat:
Ekte transformasjon er mulig når vi er lei av våre vanlige mønstre og forstår at det er oss selv som er viktigste hinder for videre utvikling i livet. Ofte må det livskriser til eller ubehagelig direkte erfaring med å feile eller komme til kort. Først da har vi nok ydmykhet til å «krype til korset» og lytte til noe annet enn vårt indre selvforsvar og rigide sannheter. For transformasjon handler om å bli tilgjengelig for at indre strukturer og feiltolkninger i oss selv er hovedfokus. Det handler om å åpne hjertet og bli myk. Og det handler om å kjenne kraft og bli tydelig. Veien til dette skjer primært gjennom erfaring heller enn teoretisk kunnskap. Og da må vi kjenne, føle, uttrykke og gi oss selv tillatelse. Transformasjonsretreatet er et skreddersydd opplegg for å gi deg andre erfaringer og avdekke dine egne hindre. Det muliggjør at mer av deg og ditt indre kan skinne gjennom og tre fram.

Mye indre arbeid kan finne sted i alenehet og for egen maskin om dedikasjonen og viljen er der. Men vi tror at den beste og mest autentiske transformasjonen skjer i møte med andre mennesker og i fellesskap og samhold. Vi trenger hjelp og støtte av andre, både for å holde motivasjonen oppe og for at andre ser oss og holder oss ansvarlige. Ved å jobbe i gruppe får vi støtte i utfordringene vi møter på, og vi kan kjenne oss igjen i andres prosess og dermed finne aksept og tilhørighet. Dette er gull verdt for å få til reell endring i eget liv. Å bli sett og hørt, styrker også evnen til å holde oss selv ansvarlige og gjøre det vi selv sier. Og en fastsatt ramme med trygge fasilitatorer, skaper et rom der vi får mulighet til å øve uten at det får konsekvenser om vi ikke får det til.

Vi vil gå gjennom mange ulike verktøy slik som egen-observasjon og kontemplasjon, identifisering og sunne uttrykk av følelser, ansvar for egne impulser og følelser, grensesetting og sunn selvsentrering, kontakt med egen kropp og signaler, behovsforankret kommunikasjon, evne til å lytte og romme andres opplevelse og uttrykk, og å bli transparent, ærlig og tilgjengelig for andre. Et åpent sinn, et åpent hjerte og en åpen kropp.

Fundamentet i retreatet er spirituelt i den forstand at vårt grunnlag er at vårt menneske og individ trenger å harmonere med totalen og uttrykke en dypere sannhet for å finne virkelig mening og reell tilfredshet i livet. Det er imidlertid ikke nødvendig å «tro på» noe for å delta, og et rent humanistisk selvutviklingsperspektiv er like velkomment som åndelig forankring.

Både Julie og Torstein har lang erfaring med å holde sirkler, skape trygge møteplasser og legge til rette for personlig endring. Du finner mer informasjon om oss her. Hvis du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev, så får du beskjed direkte i epostboksen din når vi setter opp nye retreater eller samlinger.