Om Torstein

Torstein Schiøtz Worren er veileder og kursholder i livstemaer, personlig uvikling, relasjonsarbeid og spirituell utvikling og oppvåkning. Han har lang erfaring med personlig transformasjon og en særlig evne til verbal formidling av alt vi har til felles i vår menneskelighet og hvordan alle fenomener har dypere dimensjoner vi kan lære av. Dette formidles gjennom en forankring i trygghet og kjærlighet til livet.

Veiledning med Torstein skjer i henhold til temaene og utviklingen man selv ønsker, men innebærer å være villig til å la seg se dypere og forbi egne antakelser og sannheter om seg selv og andre. Han har en egen evne til å se hvordan ting henger sammen og å sette andre i kontakt med dette i seg selv, og å skape bevissthet om hva som egentlig foregår i underbevisstheten og bak de umiddelbare tankene og følelsene. Dette er hele grunnlaget for varig endring og utvikling.

Torstein har tilbrakt mange år med, og gått dypt i, meditasjon, yoga, tantra og psykologi. En dyp spirituell forankring i ubetinget kjærlighet og klarhet, og uten sannheter og dogmer, har gitt ham evnen til å peke andre mot det samme i seg selv. Og det innebærer også en uforbeholden frihet og evne til å møte og være tilstede med alle fenomener som oppstår i oss mennesker med trygghet og medmenneskelighet og uten dømming eller avvisning. Tvert i mot kan alt brukes til å ta oss nærmere oss selv og våre dypere dimensjoner.

Torstein deler av sin egen erfaring og innsikt både i individuelle prosesser og i par- og mellommenneskelige relasjoner. Han bruker sjelden rammeverk og begreper fra andre tradisjoner, men har i stedet en forkjærlighet for å skape forståelse og tilgjengelighet gjennom morsmålet og hverdagsspråk som alle kan forstå. Han har et spesielt hjerte for mannstematikk/maskulinitet, relasjonsarbeid og ærlighet i den man egentlig er. Han har fra tidligere en mastergrad i samfunnsgeografi og videreutdanning i pedagogikk og livsmestring/veiledning. Tilbake i tid har han blant annet jobbet som byråkrat, diplomat, miljøarbeider i psykiatrien og lektor i skolen.

Mer personlig deling om Torstein ved å klikke her (video).