Meditasjonsretreat helg

Et meditasjonsretreat er en unik mulighet til å gå dypt i seg selv i tempelet på Vakaheim, som er skapt for ro, tilstedeværelse og kontemplasjon, og med skog, åkre og natur som nærmeste nabo. Overnatting i huset, og alle måltider servert.

Praktiske detaljer
Tid: Fra fredag 19. april kl 18 til søndag 21. april kl 17.
Sted: Vakaheim på Røyse, en time fra Oslo (se nederst på siden for detaljer)
Transport: Om du kommer med offentlig transport, arrangerer vi henting på Vik som er nærmeste bussholdeplass når man kommer fra Oslo.
Hvem: Alle, enten man er nybegynner eller erfaren. Aldersgrense 18 år.
Størrelse: Ca 10 deltakere.
Overnatting: På delte soverom eller madrass/sofa andre steder i huset (mulig å sove hjemme for lokale deltakere, men krever høy grad av egendisiplin).
Enkle måltider: Kveldsmat fredag, tre måltider lørdag, frokost og lunsj søndag. Tilrettelegging for intoleranser osv. Maten kommer fra catering.
Pris: kr 3500,- per person.

Påmelding: på epost til kontakt@vakaheim.no (du vil bli bedt om å fylle ut et enkelt skjema for bedre å kunne skreddersy retreatet til deltakerne og vite om personlige behov).
Betaling: Depositum kr 1500,- ved påmelding, og betaling av restbeløpet én måned før helgen, begge med faktura. Ved sykdom dokumentert ved legeerklæring, refunderes pengene minus depositum pga. utgiftene våre for planlegging og mat.

Filosofi og innhold
Retreatet vil bli holdt av Torstein, som har lang erfaring og tilbrakt utallige timer i meditasjon og meditasjonsretreater. I motsetning til mange andre meditasjonsretreater, er dette retreatet uavhengig av spesifikke tradisjoner og peker kun direkte mot vår egentlige natur, som transcenderer alle steder, alle tider og alle tradisjoner. Retreatet holdes derfor også på norsk fordi morsmålet vårt er det som ligger vårt hjerte nærmest og dermed lettest gir tilgang til kilden i oss.

Alle, uavhengig av bakgrunn, tradisjon og spirituell interesse eller ei, er velkomne. Innholdet egner seg like godt for dem som kun søker å sette av tid en helg til avkobling, nedstressing og stillhet, som dem som søker indre kontakt eller spirituell oppvåkning. Alle motivasjoner er like gyldige, og alle individers vei er deres egen. Alt i retreatet er invitasjon til kontemplasjon og selvinnsikt, og uten innpakning og «fluff» som noen må tro på.

Imidlertid, siden Torstein blant annet utdannet seg som yoga- og meditasjonslærer hos Hridaya Yoga tilbake i 2012, vil retreatet har likhetstrekk med deres tradisjon i å balansere ikke-dualistisk tradisjon og hjerte/hengivelse. I tillegg vektlegges inklusjon av kropp og menneske på bakgrunn av Torsteins egne erfaringer med ubalansen som oppstår når dette avvises i oss.

  • Ikke-dualistisk filosofi vektlegger at ingenting er atskilt eller eksisterer separat fra noe annet. Alle skiller oppstår i sinnet, og mye av den spirituelle utviklingen handler om å se gjennom disse skillene, og at det på sikt kan skje en forening og realisering av totalen. Metodene inviterer således til å se gjennom og stille spørsmål ved antakelsene våre, og å gjøre oss erfaringer som er utenfor den begrensede, menneskelige opplevelsen.
  • Hjertet vektlegger at åpenhet og hengivelse fører til villighet i egoet/sinnet til å innordne seg en større virkelighet og evne til å harmonere individet med totalen. Et lukket hjerte er et beskyttet og rigid hjerte som fører til hardhet og lidelse for oss selv og dem rundt oss. Å mykne og smelte i oss selv er en forutsetning for et godt liv og ikke minst for spirituell utvikling.
  • Kroppen og det menneskelige blir i mange tradisjoner behandlet som noe sekundært, og av og til som noe som forhindrer utvikling. Riktig nok er identifikasjon med kropp og dens signaler del av det som forhindrer oss fra å bli fri, men det samme er avvisning av den. I stedet er invitasjonen å være i kontakt med vårt eget menneske og se den som del av livet og naturen.

Organisering
Retreatet vil foregår i stillhet etter åpningssirkelen og fram til avslutningssirkelen. Dette er dels for å invitere til kontinuerlig tilstedeværelse også utenfor de organiserte aktivitetene, dels for å synliggjøre for oss selv hvordan tankene våre ofte uttrykkes direkte til andre uten filter, og dels for at alle kan skjermes fra andres behov for prating. Vår erfaring er at stillhet er mye mindre ufordrende enn man ofte ser for seg om man ikke har praktisert det tidligere. Man kan selvsagt ta verbal kontakt ved praktiske spørsmål og når det inviteres til spørsmål i salen, og vi vil også uttrykke oss med sang og med lyd i enkelte aktiviteter.

Retreatet egner seg for både nybegynnere og de erfarne, og vil introdusere ulike meditasjonsteknikker, inspirasjon og forståelse, bevegelse, hengivelse gjennom sang, og tid for kontemplasjon. I pausene kan man oppholde seg i de ulike delene av huset som alle inviterer til ulike opplevelser, eller gå tur skogen og på åkrene som ligger inntil huset.

Hvis du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt. Påmelding på samme måte.

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev, så får du beskjed direkte i epostboksen din om dette og andre aktiviteter på Vakaheim.